POLYTECHNEIOU STORE, THESSALONIKI

Address:

53 Polytechneiou & Viktoros Ougo,
P.C. 546 25, Thessaloniki, Greece